Services

Svenska lösningar

Produkter anpassade för personer och företag i Sverige

Kontakta oss

Förmögenhetsstrukturering med dig i centrum

Personlig rådgivning och skräddarsydda lösningar är inte något vi bara pratar om – det är grunden i allt vi gör.

Hos oss får du en lokal rådgivare med internationell kompetens som hjälper dig att strukturera dina tillgångar, såväl privata samt om du har tillgångar i ett bolag.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring speciellt framtagen för både privatpersoner och företag i Sverige. Den är helt kompatibel med svenska skatte- och lagkrav, har många funktioner som sofistikerade kunder efterfrågar idag och är designad för att underlätta för förmögna personer som flyttar in eller ut från Sverige.

Den är fullt anpassningsbar till juridiska och skattemässiga krav i andra länder, givetvis bistår vi med anpassningar av produkten innan flytt till ny skattehemvist.
Du kan välja flera kapitalförvaltare och/eller olika depåbanker, samt alternativ för den som vill sköta förvaltningen själv.

Investerare med godkänd förmögenhets- och riskprofil kan investera i alternativa och onoterade tillgångar.

Pension

Genom att flytta ditt pensionskapital öppnas dörren till ett av marknadens bredaste investeringsutbud.

Vår pensionslösning passar dig som är intresserad av värdepapper eller önskar få hjälp med en skräddarsydd placeringslösning från din bank/kapitalförvaltare.

Ett klokt sätt för att få bättre överblick är att samla pensionen på ett och samma ställe. Tack vare nya flyttregler är det nu lättare än någonsin att flytta pensionsförsäkringar.

Alternativa investeringar/ Onoterade aktier

Investeringar utanför börsen blir alltmer attraktivt för förmögna personer, med stöd av Luxemburgs försäkringsförordning som tillåter ett stort utbud av underliggande investeringar kan vi erbjuda detta både för kapitalförsäkring och pension.
För många förmögna individer består en betydande del av deras totala förmögenhet av onoterade tillgångar som kan kategoriseras i aktier, såväl som Private Equity-fonder och fastigheter i flera jurisdiktioner.

Vårt specialiserade team för onoterade tillgångar har lång erfarenhet inom denna sektor och kan hantera dessa typer av tillgångar med hänsyn till olika aspekter såsom värdering, juridik, efterlevnad, styrning, etc.
Vi ser till att den föreslagna investeringen är bäst lämpad för våra kunders behov.

Teamet för onoterade tillgångar utför också löpande övervakning och due diligence av tillgångarna för att säkerställa att investeringarna får en genomlösning av placeringen. Detta inkluderar att se över tillgångens pris i enlighet med marknadsförhållanden och eventuella förändringar inom det onoterade bolaget.

YourAssets har tillstånd att distribuera produkter från

The OneLife Company S.A. med LPS i Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Portugal, Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna.

Licensnummer

2012AC026

Se licensen här