Services

Sijoitushenkivakuutus

Sijoitushenkivakuutus

Onko sinulla monia eläkkeitä - mutta ei yleiskuvaa?

Ota meihin yhteyttä

YourAssets luo yleiskatsauksen

Verosääntely muuttuu aiempaa useammin, mikä on aiheuttanut viime vuosina muutoksia myös sijoitushenkivakuutuksiin.

Neljä edullista säästöä suomalaisille varakkaille

Tästä huolimatta on edelleen monta syytä tehdä verosuunnittelua ja sijoittaa varoja Suomen lain ja verosääntelyn mukaiseen sijoitushenkivakuutukseen.

  1. Jäämistösuunnittelu yleisesti ja erityisesti huomioiden epälikvidit tuotteet kuten esimerkiksi pääomarahastot
  2. Varojen ja vastuiden hallinta, laaja suunnittelu kaikkien omaisuusluokkien osalta, huomioiden myös kassavirtatarpeet
  3. Sijoitusten joustavuus, mahdollista käyttää Täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon mallia sekä yksittäisiä tuotteita linkitettynä yhteen Sijoitushenkivakuutukseen.
  4. Siirrettävä ratkaisu. Mikäli tulevaisuuden suunnitelmat vievät sinua toiseen maahan, voidaan Sijoitushenkivakuutus siirtää sen maan verolainsäädäntö huomioiden ja samalla saavuttaa mahdollisia etuja uudessa asuinvaltiossa.

YourAssets, olemme yhdessä One LIfe Companyn ja meidän suomen veroasiantuntijamme kanssa jatkuvasti tarkastelemassa Suomen verolainsäädännön muutoksia ja uudistuksia. Viimeisimpänä lakiesitys Maastapoistumisvero vuonna 2023 ja sen vaikutukset mm. sijoitushenkivakuutuksiin.

Maat, joille YourAssets on valtuutettu

OneLife Company S.A. LPS:n kanssa Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Alankomaissa.

Rekisteri numero

2012AC026

Katso lisenssi täältä