Danske løsninger

Danskere har ofte mange pensioner - men ikke noget overblik

Kontakt os

Tre forelagtige opsparinger til danske velhavere

 1. Kapitallivsforsikring (også kaldet §53A) – for dig, der er velhaver og har en betragtelig fri formue.
 2. Danske pensioner – for dig og din ægtefælle som tilsammen har en pensionsopsparing på minimum 4 mio. kr. OneLife tilbyder at samle alle jeres pensioner – kapitalpension, aldersopsparing og ratepension på en konto i den bank, I ønsker.
 3. § 53A VSO – for dig, der er virksomhedsejer og er omfattet af virksomhedsskatteordningen (VSO) og har en opsparing på 3 mio. kr.

YourAssets skaber overblikket

Vi ser ofte kunder med 3-4 forskellige pensioner.

Nogle fra forskellige arbejdspladser man har haft gennem livet, nogle man selv sparer op mv. Det kan hurtigt blive uoverskueligt og urentabelt.

Vores opgave er, at samle aktiviteterne under “ét tag” – hvilket giver store fordele, sikkerhed og besparelser.

OneLife tilbyder via et unikt IT set-up, at alle pensioner kan skræddersys således at der udarbejdes en samlet investeringsstrategi for hele pensionsformuen – det foregår normalt via én depotbank/forvalter.

Begge ægtefællers pensioner kan samles på en konto, hvilket man ikke kan gøre i Danmark.

Vi tilbyder også Aldersopsparinger, Kapitalpensioner samt Ratepenioner, både privat- som arbejdsgiver-betalte pensioner. Alle financielle godkendelser fremgår af SKATs hjemmeside.

Fordele ved at have danske pensioner placeret via OneLife er:

 1. Alle pensioner kan samles på en konto i Luxembourg – dette kan man ikke i en dansk bank i Danmark.
 2. En samlet investeringsstrategi for pensionsformuen – nemmere at optimere på grund af én samlet konto.
 3. Luxembourgske investeringsregler – optimale allokeringsmuligheder.
 4. 100% fleksibilitet ift. investeringer. Man kan have:
  • Selvvalg, dvs. man træffer selv sine investeringsbeslutninger.
  • Kombination, dvs. man drøfter sine investeringsbeslutninger med forvalteren.
  • Diskretionær forvaltning, dvs. man udpeger en forvalter til at investere pensionsformuen, afmålt efter ønsket risikoprofil.
 1. Gennemsigtighed med omkostninger – YourAssets er uvildige i vores tilgang til rådgivningen.
 2. Adgang til professionelle forvaltere via banker samt uafhængige forvaltere.
 3. Hvis en forvalter ikke lever op til de forvaltningsmæssige ønsker, kan der skiftes forvalter på løsningen uden at man skal til at flytte sine pensioner – dvs. et unikt system der ikke findes i Danmark. Vores klienter er som udgangspunkt meget tilfredse med den udpegede forvalter, og der er løbende besøg hvor investeringerne gennemgåes (alt efter ønsker og behov).

 

Din løsning er også vigtig for den næste generation i familien.

YourAssets har mulighed for at lave en samlet formueplan over hvilke aktiver man skattemæssigt bør benytte sig af først, således at formuen kan vokse bedst muligt, både før og efter skatten er betalt.

Lande, som YourAssets har en autorisation til

The OneLife Company S.A. med LPS i Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig, Portugal, Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Holland.

Licensnummer

2012AC026

Se licensen her